Di tích lịch sử cấp Tỉnh đình Nguyễn Công Trứ
Ngày 13/08/2020

Thôn Tam Đồng

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Năm 2018 phục dựng lại 5 gian tiền đường đình Nguyễn Công Trứ....

Tin liên quan