HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 2
Ngày 30/08/2021

Ngày 30/8/2021 tại hội trường UBND xã HĐND xã Vũ Lăng tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Media/202_VuLang/FolderFunc/202108/Images/hdnd-ky-2-20210830075618-e.jpg

 

Tin liên quan