Thông báo về việc đấu giá QSDĐ tại khu vực quy hoạch dân cư giáp Trạm y tế xã Vũ Lăng
Ngày 12/05/2023

Media/202_VuLang/FolderFunc/202305/Images/qh2-20230512094917-e.jpg

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 56
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác