Thông báo về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và thời gian chi trả tháng 8/2023
Ngày 28/07/2023

Thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023), BHXH tỉnh thông báo như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh

Điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước ngày 01/7/2023, bao gồm:

Người đang hưởng lương hưu; trợ cấp cán bộ xã; trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp tuất hằng tháng.

2. Thời điểm và mức điều chỉnh

- Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 01/7/2023.

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người hưởng lương hưu,trợ cấp BHXH đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 6/2023 đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ.

- Những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng thángtrước ngày 01/01/1995

(bao gồm: người đang hưởng lương hưu;trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg) sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXHhằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởnghằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8 và truy lĩnh số tiền  chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 cho người hưởng theo mức hưởng mớibắt đầu từ ngày 14/8/2023.

                                             BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

                                                                TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 


Tổng lượt xem bài viết là: 53
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác