Quốc phòng - An ninh
25/12/2023
Ngày 13/12/2023 Ban quân sự xã đã tổ chức sinh hoạt chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn bị động viên năm 2023 cho các quân nhân dự bị
09/12/2023
THANH NIÊN VŨ LĂNG SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024