18/07/2023
Chiều 13/7/2023, Ban công tác mặt trận 5 thôn Thường Kiệt,Lê Lợi, Trưng Vương, Hưng Đạo, Tam Đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
11/01/2023
HĐND xã Vũ Lăng tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026
10/01/2023
Chiều 28/12/2022, Ban công tác mặt trận 5 thôn Thường Kiệt,Lê Lợi, Trưng Vương, Hưng Đạo, Tam Đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
30/08/2021
Ngày 30/8/2021 tại hội trường UBND xã HĐND xã Vũ Lăng tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
28/06/2021
Sáng ngày 28/6/2021, HĐND xã Vũ Lăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND - UBND, các ban của HĐND theo luật
24/04/2020
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 9 và cao đẳng chính quy khóa 25