1. Đảng ủy
  • Lê Duy Nguyên

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0914331807

  • Phạm Văn Bính

   Chức vụ: Phó bí thư

   SĐT: 0906125266

  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Hội đồng nhân dân
   • Lê Duy Nguyên

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0914.331.807

   • Phạm Anh Tuấn

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0942029268

  2. Ủy ban nhân dân
   • Trần Văn Trứ

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0944.205.799

   • Lê Duy Trung

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0936.153.019

   1. Mặt trận tổ quốc
    • Lê Duy Tân

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0368.821.623

    • Bùi Văn Hảo

     Chức vụ: Phó Chủ tịch

     SĐT: 0986.487.227

    • Trần Xuân Các

     Chức vụ: Phó Chủ tịch

     SĐT: 0986.574.823

    1. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
     • Đặng Thị Hồng Ngát

      Chức vụ: Phó Bí thư

      SĐT: 0384257588

     • Đào Ngọc Thỏa

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0983269031

    2. Hội Phụ nữ
     • Lê Thị Phương

      Chức vụ: Chủ tịch

     • Nguyễn Thị Văn

      Chức vụ: Phó Chủ tịch

      SĐT: 0376.798.451

    3. Hội Cựu Chiến binh
     • Nguyễn Đức Thiêm

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0986.250.471

     • Đặng Ngọc Tân

      Chức vụ: Phó Chủ tịch

    4. Hội Nông dân
     • Nguyễn Quốc Tịch

      Chức vụ: chủ tịch

      SĐT: 0945420662

     • Phạm Việt Tiệp

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0904.007.556

   2. Tư pháp – hộ tịch
    • Đặng Hồng Việt

     Chức vụ: Tư pháp - hộ tịch ( lĩnh vực hộ tịch)

     SĐT: 0948.029.899

    • Đặng Đình Độ

     Chức vụ: Tư pháp- hộ tịch ( lĩnh vực tư pháp)

     SĐT: 0916.294.626

    1. Văn hóa – xã hội
     • Lê Duy Xướng

      Chức vụ: Trưởng ban văn hóa xã

      SĐT: 0946.556.851

     • Tô Đình Quyên

      Chức vụ: Công chức VHXH2 ( mảng LĐTBXH)

      SĐT: 0934625186

    2. Công an xã
     • Lê Văn Khởi

      Chức vụ: Trưởng Công an xã

      SĐT: 0815.145.696

     • Đỗ Cao Sơn

      Chức vụ: Phó trưởng Công an xã

      SĐT: 0979325.883

     • Bùi Văn Chất

      Chức vụ: Công an viên thường trực

      SĐT: 0987.985307

    3. Địa chính - xây dựng
     • Phạm Duy Thư

      Chức vụ: Địa chính NN - Môi trường

      SĐT: 0912720711

     • Phạm Văn Chiến

      Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng

      SĐT: 0702287666

    4. Văn phòng – thống kê
     • Hoàng Thị Thanh

      Chức vụ: Văn phòng thống kê ( lĩnh vực CCHC, TĐ, KT, TQ, TK)

      SĐT: 0949.389.158

     • Lê Duy Lộc

      Chức vụ: Văn phòng HĐND - UBND

      SĐT: 0916.951.869

    5. Trạm y tế xã
     • Trần Thị Oanh

      Chức vụ: Trạm trưởng

      SĐT: 0975.141.101

    6. BCH quân sự xã
     • Trần Văn Thành

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

      SĐT: 0948.260.269

     • Đặng Ngọc Hùng

      Chức vụ: Phó chỉ huy BCHQS xã

    7. Tài chính
     • Phạm Thị Thuận

      Chức vụ: Kế toán Ngân sách

      SĐT: 0979.001.016

   3. Thôn Thường Kiệt
    • Đặng Văn Luật

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0982.937.395

    • Phạm Thị Hòa

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Lê Lợi
     • Lê Văn Thành

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0936.738.494

     • Nguyễn Thị Mỹ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Trưng Vương
     • Trần Thị Thứ

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

     • Trần Thị Thanh Nhàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0815645886

    3. Thôn Hưng Đạo
     • Lê Đức Duy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0945.929.954

     • Đặng Văn Châu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn Tam Đồng
     • Nguyễn Trần Hạnh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0368.819.288

     • Hà Thị Thu

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0986052812