Văn Hóa – Xã hội
05/02/2024
Sáng ngày 29/01/2024, HTXSX KDDVNN tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2023
05/02/2024
Sáng ngày 26/01/2024, UBND xã Vũ Lăng long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024. Tại hội nghị , UBND xã đã khen thưởng cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 40 cá nhân là lao động tiên tiến.